تحقیق درباره ی ترکیب جامدات در وسایل مخلوط کن مختلف

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 16 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید . لینک دانلود پایین صفحه ترکیب جامدات در|1758610|xab
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق درباره ی ترکیب جامدات در وسایل مخلوط کن مختلف

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 16 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

ترکیب جامدات در وسایل مخلوط کن مختلف

خلاصه : ترکیب پودرها عملکردی شایع در تمامی صنایع است . بیشتر پودرها به چسبندگی معروفند و بسیاری از آنها وقتی در معرض هوای مرطوب یا در دمای بالا قرار می گیرند ، انباشته می شوند . مخلوط کردن پودر ممکن است منجر به انتقال ذرات کوچکتر به سمت پائین و ذرات بزرگتر به سمت بالا شود . مشکل دیگر تفکیک است که علت اصلی آن تفاوت در اندازۀ ذرات شکل تراکم و جهندگی است . دستگاه های مخلوط کن استانداردی مانند لیوان های استوانه ای شکل یا مخلوط کن های توربولا وجود دارد . دستگاه جایگزین استفاده شده مخلوط کن ثابت نوع کنسیس است . مخلوط کن های ثابت انرژی را ذخیره می کنند ، مانع تفکیک و انتقال ذرات می شوند. در این نوشته ، مخلوط کن های ثابت به عنوان وسایلی برای ترکیب پودرها مانند مخلوط کن های v شکل و توربولا امتحان می شوند و معمولاً برای ترکیب پودرها در صنعت بکار می روند . مخلوط هایی که با این سه وسیله مخلوط می شوند خارج از مواد نمونه ، شن کوارتز در نسبت های متفاوت بکار می روند . (30:70 و 2:80) نتایج را رضایتمندانه محاسبه کردیم آن را نوشتیم و ارائه کردیم . شاخص های پیوند را با استفاده از آنالیزور گردش ذرات به منظور مشاهدۀ تاثیر گردش مواد ددر کیفیت ترکیب اندازه گرفتیم . نتایج بدست آمده ازا ین سه وسیله ، تاثیر اندازه ی ذرات و شاخص های پیوند ما را به این نتیجه می رساند که مخلوط کن های ثابت می توانند برای ترکیب پودرها استفاده شوند اما شکل آنها ، تعداد عناصر ترکیبی و طول مخلوط کن برای هر ترکیب باید جداگانه آزمایش و از لحاظ ریاضی در طول نمونه یابی سیستم انحاذ شود.

کلمات کلیدی : ترکیب – گردش پذیری – مخلوط کن – رقم پارامتری