مدیریت آموزشی ارتباط بين رهبري معنوي و يادگيري سازماني در دبيرستان ها (ویژه ارتقاء رتبه شغلی معلمان و دبیران)

مطالب دیگر:
📃دانلود پاورپوینت کشاورزی در ایران .📃دانلود پاورپوینت جغرافی پنجم دبستان همسایه های ایران .📃دانلود پاورپوینت در مورد کشور افغانستان .📃دانلود پاورپوینت در مورد کلمه های مخالف .📃دانلود پاورپوینت در مورد کنترل خشم .📃دانلود پاورپوینت در مورد درس نهم : کودک شجاع .📃دانلود پاورپوینت در مورد کودک استثنائی .📃دانلود پاورپوینت درس دوم پایه چهارم : کودکی بر آب .📃دانلود پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی .📃دانلود پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی .📃دانلود پاورپوینت علوم چهارم دبستان مبحث : گوناگونی گیاهی .📃دانلود پاورپوینت در مورد درس سوم : ما به مسجد می رویم .📃دانلود پاورپوینت در مورد متادون .📃دانلود پاورپوینت در مورد آزمون عملکرد .📃دانلود پاورپوینت علوم تجربی چهارم دبستان مبحث : مخلوط ها در زندگی .📃دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت در کلاس .📃دانلود پاورپوینت مراحل الگوی کاوشگری .📃دانلود پاورپوینت مصاحبه انگيزشي .📃دانلود پاورپوینت در مورد کودکان ناتوان جسمی و حرکتی .📃دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه در درمانهای رفتاری و شناختی .
فهرست مدیریت آموزشی .........................................................................................................................................................................1 مقدمه .....................................................|1759096|xab
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مدیریت آموزشی ارتباط بين رهبري معنوي و يادگيري سازماني در دبيرستان ها (ویژه ارتقاء رتبه شغلی معلمان و دبیران)

فهرست

مدیریت آموزشی .........................................................................................................................................................................1

مقدمه ..........................................................................................................................................................................................3

ارتباط بين رهبري معنوي و يادگيري سازماني در دبيرستان ها .....................................................................................4

روش .......................................................................................................................................................................................... 12

يافته ها .......................................................................................................................................................................................13

دانشگاه سازمانی؛ آموزشگاه استراتژی سازمان ................................................................................................................ 17

مفهوم دانشگاه سازماني ........................................................................................................................................................ 18
مزايا و معايب ايجاد دانشگاه سازماني ............................................................................................................................... 18
اهداف دانشگاه سازماني..........................................................................................................................................................18
ابعاد دانشگاه سازماني.............................................................................................................................................................19

مديريت ارتباط با مشتريان و تأمين كنندگان ............................................................................................................... 19

ظرفيت سازي و ايجاد دانشگاه سازماني ..........................................................................................................................21

دانشگاه سازماني موتورولا ...................................................................................................................................................22

دانشگاه مك دونالدز................................................................................................................................................................23

دانشگاه‌هاي سازماني (مطالعه موردي ايران) .................................................................................................................24

دانشگاه نفت.............................................................................................................................................................................24

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور..........................................................................................................................24

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت (وزارت نيرو) .................................................................................................... 25

جمع بندي .......................................................................................................................................................................... 25
مدیریت بوفالویی یا مدیریت غازی.....................................................................................................................................26

ويژگي بوفالوها ................................................................................................................................................................... 28

ويژگي غاز ها.........................................................................................................................................................................28

منابع ..................................................................................................................................................................................... 30

(این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است)